ดาวน์โหลดแอป

แม่ให้นมทานฟ้าทะลายโจร

ทานฟ้าทะลายโจรต้องหยุดให้นมหลังจากทานครั้งสุดทายกี่ชั่วโมง

นมแม่
ยา
เลี้ยงลูก และหมอเด็ก
  1. 48 ชั่วโมงค่ะ

มะลิ ถูกออกแบบมาเพื่อการให้ความรู้เท่านั้น หากคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว