โครงการเงินทุนช่วยเหลือคนท้องจากรัฐบาล มีอะไรบ้าง

ตั้งแต่ช่วงปี 2561รัฐบาลของไทยเราได้มีโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือคุณแม่แรกคลอดอยู่บ้าง

มีโครงการอะไรบ้าง
โครงการช่วยเหลือนี้มีตั้งแต่โครงการที่ให้เงินสนับสนุนเป็นครั้งแบบเหมาจ่าย, โครงการที่สนับสนุนเป็นรายเดือน, โครงการดูแลสุขภาพของคุณแม่และ{{ NAME}}, โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคุณพ่อคุณแม่รายได้น้อย, โครงการลดหย่อนภาษี และอื่นๆ ในวันนี้เราจะขอพูดถึง 5 โครงการที่น่าสนใจเพื่อเป็นตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการเงินอุดหนุนบุตร: หรือเรียกอีกอย่างว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เริ่มมีมาตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมปี 2558 โดยในแต่ละปีจะมีการเปิดให้คุณแม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้ สิทธิประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับคือเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ 600 บาทตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบ โดยสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ตามสำนักงานเขต/เทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินสงเคราะห์บุตร: หนึ่งในสวัสดิการจากประกันสังคม คุณแม่ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรจะได้รับเงินเดือนละ 400 บาทตั้งแต่แรกคลอดไปจนถึงอายุ6ขวบ แต่ไม่สามารถรับพร้อมกับเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ 600 บาทได้ คุณแม่จึงต้องเลือกรับแค่สิทธิเดียวเท่านั้น

ค่าคลอดบุตร: คุณแม่สามารถเบิกได้ 13,000 บาทต่อครั้ง และยังมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์จากการลาคลอดอีกด้วย

บัตรทองเด็ก: บัตรทองหรือบัตรประกันสุขภาพจะแบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ คือสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ไปจนถึงอายุ 5 ขวบ และเสำหรับด็กโตตั้งแต่ 6-24ปี เพื่อเน้นให้มีการฝากครรภ์ ฉีดวัคซีน และตรวจพัฒนาการของเด็กอย่างสม่ำเสมอ โดยตัวบัตรยังครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง และการสร้างเสริมสุขภาพต่างๆของเด็กๆด้วย

ลดหย่อนภาษี: ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรนั้นสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกินปีละ 60,000 บาท ซึ่งถือเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

โครงการต่างๆมีรายละเอียดและช่วงเวลาในการรับสิทธิแตกต่างกันไป ก่อนที่คุณแม่จะทำเรื่องรับสิทธิใดๆ อย่าลืมสอบถามรายละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการเดินทาง เพื่อความสะดวกของคุณแม่และ ลูก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
  • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ โทร. 1330
  • ราชกิจจานุเบกษา

อ่านเพิ่มเติม:
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูก
เลี้ยงลูกให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 1000 คน