Download

Chơi mà học lúc 13 tháng tuổi: Thư viện cảm giác

Chơi mà học lúc 13 tháng tuổi: Thư viện cảm giác

Trò chơi cảm giác giúp con của mẹ phát triển nhận thức và các kỹ năng vận động tinh.

Ngay sau khi chào đời, con đã sử dụng 5 giác quan của mình để khám phá thế giới. Những giác quan này giúp con cảm nhận đồ vật xung quanh theo những cách khác nhau.

Cần chuẩn bị những gì?
Bố mẹ hãy chuẩn bị nhiều xô, chậu hoặc thùng, trong đó chứa đầy gạo, mì ống, vải, các khối gỗ đồ chơi, nước và bong bóng xà phòng.

Nào mình cùng chơi!
Hãy cho phép con của mẹ khám phá và tìm hiểu kết cấu khác nhau của các đồ vật trong xô, thùng, chậu. Thư viện cảm giác này sẽ cho con cơ hội trải nghiệm những đồ vật mới theo cách an toàn và sáng tạo.

Lưu ý
Bố mẹ cần giám sát con trong lúc chơi và loại bỏ tất cả các đồ vật có nguy cơ khiến con bị ngạt thở.

Lời cám ơn
Bài viết này được thực hiện dựa trên sự cộng tác của Trường mầm non Sprouts ở Băng Cốc, Thái Lan, một trung tâm giáo dục thông qua các trò chơi cho trẻ từ 1,5 – 6 tuổi.

Đã chứng nhận:

Trang Do Hanh (1 June 2023)

Nguồn:

    DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

    Daily Pregnancy & Parenting Tracker

    Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

    Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá