Download

Chơi mà học lúc 14 tháng tuổi: Phân loại màu sắc

Chơi mà học lúc 14 tháng tuổi: Phân loại màu sắc

Hoạt động này khuyến khích khả năng nhận biết màu sắc cũng như kỹ năng tổ chức và nhận thức của con của mẹ .

Phân loại các đồ vật theo màu sắc khác nhau giúp con hiểu về màu sắc tốt hơn vì con phải xác định các sắc thái của màu sắc và sử dụng tư duy phản biện để phân loại chúng.

Cần chuẩn bị những gì?
Để tổ chức trò chơi này, bố mẹ cần chuẩn bị nhiều đồ vật có màu sắc khác nhau như xanh da trời, đỏ, vàng, quần áo, hoa quả…, kèm theo những chiếc bát hoặc chậu có màu sắc tương ứng. 

Nào mình cùng chơi!
Bố mẹ hãy trộn các đồ vật với nhau và cho con của mẹ xếp chúng vào các bát hoặc chậu có màu sắc tương ứng.

Lưu ý
Hãy lựa chọn những đồ vật mà con có thể cầm nắm được và không có bề mặt sắc nhọn để đảm bảo an toàn cho con.

Lời cám ơn
Bài viết này được thực hiện dựa trên sự cộng tác của Trường mầm non Sprouts, một trung tâm giáo dục thông qua các trò chơi cho trẻ từ 1,5 – 6 tuổi.

Đã chứng nhận:

Trang Do Hanh (1 June 2023)

Nguồn:

    DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

    Daily Pregnancy & Parenting Tracker

    Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

    Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá