Download

Bố mẹ đánh giá bản thân trên phương diện làm cha mẹ như thế nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Theo các chuyên gia tâm lý trẻ em, yếu tố dự đoán quan trọng nhất đối với hạnh phúc của con là mức độ tự nhận thức của bố mẹ. Tất cả chúng ta đều có tổn thương thời thơ ấu cần được chữa lành. Suy ngẫm và thấu hiểu những trải nghiệm thời thơ ấu là điều bắt buộc để trở thành bố mẹ "tốt" và không lặp lại các khuôn mẫu gia đình không phù hợp đó với con. Hãy nhớ rằng không ai sinh ra đã là bố mẹ tuyệt vời; chúng ta học hỏi từ những sai lầm xung quanh.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá