Download

Bố mẹ có định thuê người giúp việc để chăm sóc bé không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Trước khi bắt đầu tìm người giúp việc, bố mẹ nên xác định mình mong muốn điều gì ở họ. Bố mẹ muốn một người trông coi con dù cho con ngồi hàng giờ trước tivi hay bố mẹ kỳ vọng người đó có thể chơi đùa, đọc sách cho con của mẹ để giúp con tăng cường vốn từ và kỹ năng ngôn ngữ? Khi phỏng vấn người giúp việc, bố mẹ có thể yêu cầu họ chơi với con của mẹ và quan sát cách họ tương tác với con. Ngoài ra, bố mẹ có thể hỏi thăm 2 gia đình gần nhất mà họ làm việc cho để hiểu hơn về năng lực của họ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá