Download

Sản dịch của mẹ thế nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu sản dịch của mẹ vẫn nhiều máu hoặc ra máu nhiều hơn hẳn những ngày trước, hãy báo ngay cho bác sĩ. Sau sinh, sản dịch chứa máu là điều hoàn toàn bình thường. Đây là cách cơ thể mẹ đẩy lượng máu và mô thừa trong tử cung đã giúp em bé phát triển ra ngoài. Sản dịch nhiều máu nhất trong vài ngày đầu sau sinh. Đến ngày thứ 4 - 7 sau sinh, các cục máu đông thường biến mất và sản dịch chuyển sang màu hơi hồng hoặc hơi nâu. Kết thúc tuần đầu tiên, sản dịch có màu trắng hoặc hơi vàng. Sản dịch sẽ biến mất hoàn toàn sau 3 - 6 tuần.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá