Download

con của mẹ thường ngủ bao nhiêu tiếng vào ban ngày?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Ở độ tuổi này, con của mẹ nên ngủ 11 - 14 tiếng mỗi ngày, bao gồm 1,5 - 2 tiếng cho giấc ngủ ngắn vào buổi trưa và 10 - 12 tiếng ngủ liên tục vào ban đêm.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá