Download

Bố mẹ thường làm gì khi lo lắng, căng thẳng?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Con có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ bố mẹ, ngay cả khi con không thể hiện điều đó ra ngoài. Khi những cảm xúc tiêu cực, ví dụ buồn phiền, lo lắng dâng cao đến cực điểm và cản trở bố mẹ chăm sóc bản thân hoặc con của mẹ , hãy nhờ sự hỗ trợ từ gia đình hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá