Download

Mẹ có chơi môn thể thao cường độ mạnh nào không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

6 tuần đầu sau sinh được gọi là giai đoạn hậu sản để mẹ phục hồi cơ thể. Tuy nhiên, mẹ có thể phục hồi sớm hơn hoặc muộn hơn mốc thời gian này. Nếu trước đây mẹ thường xuyên chơi các môn thể thao cường độ mạnh và đã sẵn sàng quay lại tập luyện, mẹ có thể bắt đầu với các bài tập nhẹ nhàng và dần dần xây dựng lại thói quen này.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá