Download

Bố mẹ thường xung đột về vấn đề gì?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Khi những cảm xúc tiêu cực, ví dụ buồn phiền, lo lắng dâng cao đến cực điểm và cản trở bố mẹ chăm sóc bản thân hoặc con của mẹ , hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Bố mẹ cũng có thể nhờ sự hỗ trợ từ gia đình hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá