Download

Hiện tại, chế độ ăn của mẹ có cân bằng và lành mạnh không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu đang cho con bú, mẹ cần bổ sung thêm 300 - 500 calo lành mạnh mỗi ngày để đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng và hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của con của mẹ . Trong trường hợp không cho con bú, mẹ nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh cho cả mẹ và con của mẹ .

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá