Download

Làm thế nào để khuyến khích con chuyển động?

con của mẹ

Làm thế nào để khuyến khích con chuyển động?

Một niềm vui khi mang thai là mẹ cảm nhận được sự chuyển động của con của mẹ trong bụng mẹ. Ít chuyển động cũng là một cách báo hiệu liệu có điều gì không ổn. 

Bài viết này sẽ đề cập đến những cách an toàn để khuyến khích con của mẹ thực hiện các chuyển động giúp mẹ và bố có thể giao tiếp với con. Những hoạt động vui này phù hợp với mẹ ở tam cá nguyệt thứ ba khi con bắt đầu thực hiện các chuyển động rõ ràng. Nếu con của mẹ ngại ngùng khi ở gần những người khác, sau đây là một vài cách mẹ có thể làm:

Các cách khuyến khích con chuyển động

con của mẹ nên chuyển động bao nhiêu lần?
Tần suất của các chuyển động có thể rất quan trọng. Đếm các chuyển động có thể giúp mẹ xác định xem con của mẹ có vui vẻ và khỏe mạnh hay đang có những tiến bộ. Trong tam cá nguyệt thứ ba, con của mẹ nên chuyển động ít nhất 10 lần trong 2 giờ, bắt đầu từ tuần thứ 24 của thai kỳ. Nhưng mỗi trẻ đều khác nhau. Vì vậy, nếu thai kỳ đã ở tuần thứ 24 và mẹ vẫn chưa cảm thấy bất kỳ chuyển động nào thì cũng đừng lo lắng. Khi bác sĩ có thể nghe thấy nhịp tim và cho mẹ biết mọi thứ đều ổn thì mẹ và con của mẹ đều khỏe mạnh. 

Đã chứng nhận:

Bao Tri Tran (1 June 2023)

Nguồn:

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá