Download

Trong khoảng thời gian này, mẹ thấy gắn bó tình cảm với ai nhất?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Theo thuyết gắn bó, mối liên kết chặt chẽ về thể chất và tinh thần với cha mẹ hoặc người chăm sóc trong những năm đầu đời là rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Nếu mối liên kết vững chắc ngay từ sớm, trẻ sẽ cảm thấy an toàn và yên tâm, nhờ đó giúp trẻ tự tin khám phá môi trường xung quanh. Nhưng nếu mối liên kết đó không đủ mạnh, con sẽ cảm thấy bất an, điều đó sẽ khiến con cảm thấy sợ hãi khi phải rời xa hoặc ngại khám phá thế giới xa lạ. Những trẻ cảm thấy bất an có thể gặp khó khăn trong việc hình thành các mối quan hệ tốt cũng gặp khó khăn trong việc hiểu và xử lý cảm xúc của chính mình trong tương lai.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá