ดาวน์โหลดแอป

ทำความรู้จัก MFM แพทย์ผู้ดูแลการตั้งครรภ์เสี่ยงสูง

เกร็ดความรู้

ทำความรู้จัก MFM แพทย์ผู้ดูแลการตั้งครรภ์เสี่ยงสูง

ผู้หญิงที่ครรภ์มีความเสี่ยงสูงมักได้รับการดูแลจากแพทย์ปริกำเนิด(perinatologist) หรือที่เรียกกันว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เรียกย่อ ๆ ว่า MFM (maternal-fetal medicine)

แพทย์ MFM คืออะไร?
แพทย์ MFM เป็นสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ซึ่งจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางเพิ่มเติมเป็นเวลา 2 ปี โดยจะศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดได้ในทุกช่วงของการตั้งครรภ์ แพทย์ MFM จะดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีปัญหาทางสุขภาพร้ายแรงซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยแพทย์เหล่านี้อาจมีชื่อเรียกว่าแพทย์ปริกำเนิด (perinatologist) หรือแพทย์ผู้ดูแลครรภ์ความเสี่ยงสูง  

งานของแพทย์ MFM ต้องทำอะไรบ้าง?
งานของแพทย์เฉพาะทาง MFM มีดังนี้

การตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นอย่างไร?
การตั้งครรภ์จะถือว่ามีความเสี่ยงสูงในกรณีต่อไปนี้

หากคุณแม่คิดว่าตัวเองมีครรภ์เสี่ยงสูง ลองปรึกษาคุณหมอว่าจำเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทางด้าน MFM หรือไม่ เพื่อจำกัดความเสี่ยงและช่วยให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยมากขึ้น

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (1 กรกฎาคม 2022)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน