ดาวน์โหลดแอป

ช่วงนี้คุณแม่รู้สึกผูกพันกับใครมากที่สุด?

ผลสำรวจ

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 5000 คน ในสัปดาห์ที่ 6

รู้หรือไม่?

อ้างอิงจากทฤษฎีความผูกพัน การเชื่อมสายใยที่แข็งแรงทั้งทางกายและจิตใจกับคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้เลี้ยงดูในช่วงปีแรก ๆ ของชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของลูก การวางรากฐานความผูกพันที่แข็งแรงตั้งแต่ต้นจะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง ส่งผลให้เขามีความมั่นใจในการออกไปสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว แต่หากความผูกพันนั้นไม่แข็งแรงพอ ลูกจะรู้สึกต้องการความมั่นคงส่งผลให้เขากลัวที่จะออกไปสำรวจโลกภายนอกที่ไม่คุ้นเคย โดยเด็กที่รู้สึกไม่มั่นใจอาจมีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงการเข้าใจและประมวลความรู้สึกของตัวเองในอนาคตได้

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 3,000 คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 3,000 คน

stem cell book cover
ดาวน์โหลดฟรี การเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในประเทศไทย: บทวิจารณ์ปี 2023