คุณแม่นับการเตะของ #ลูก หรือไม่?

มีคุณแม่ตอบไปแล้วทั้งหมดมากกว่า 1000 คน ในสัปดาห์ที่ 19

รู้หรือไม่?

ในช่วงสัปดาห์ที่ 18-25 คุณแม่จะเริ่มรู้สึกถึงการเตะของ #ลูก ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณแม่บอกได้หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น คุณแม่สามารถเริ่มนับการเตะได้โดยการหาเวลาที่ #ลูก มักจะเตะบ่อยที่สุด ส่วนใหญ่มักเป็นเวลาหลังมื้ออาหาร หาท่าทีสบายที่สามารถรู้สึกถึงการเตะได้ชัดเจน โดย American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) แนะนำให้คุณแม่จับเวลา และดูว่า #ลูก ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเตะได้ครบ 10 ครั้ง ซึ่งเขาไม่ควรใช้เวลาเกินสองชั่วโมง

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 500 คน