Download

Mẹ có thường đếm các cử động thai không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Mẹ sẽ bắt đầu cảm thấy cử động của con của mẹ vào khoảng từ 18-25 tuần của thai kỳ. Đếm số lần cử động thai có thể giúp xác định các vấn đề tiềm ẩn, vì vậy mẹ cần bắt đầu đếm số lần thai máy. Mẹ có thể bắt đầu bằng cách tìm một vị trí thoải mái trong khoảng thời gian mà con của mẹ thường hoạt động tích cực nhất. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa kỳ (ACOG) thì các mẹ nên tính thời gian để cảm nhận hết được 10 cú đá. Lý tưởng nhất là mẹ có thể cảm nhận được ít nhất 10 cử động trong vòng 2 giờ. Mẹ có thể sẽ cảm nhận được 10 cử động trong thời gian ngắn hơn.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá