ดาวน์โหลดแอป

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อาหารคนท้อง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับใดจะปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์ การงดเว้นการดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทารกในครรภ์ 

คุณแม่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะแท้งบุตร และมีความเสี่ยงสูงมากที่ทารกในครรภ์จะเสียชีวิต

การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในขณะตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดโรค FAS (fetal alcohol syndrome) หรือกลุ่มอาการทารกในครรภ์ได้รับแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ทารกมีความผิดปกติของรูปทรงใบหน้าและพิการทางสติปัญญาได้ ทารกที่อยู่ในกลุ่มอาการนี้อาจมีอาการดังต่อไปนี้ตลอดชีวิต: 

คุณแม่ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและงดเว้นการดื่มแอลกอฮอล์

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (2 กุมภาพันธ์ 2020)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน