เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับใดจะปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์ การงดเว้นการดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทารกในครรภ์ 

คุณแม่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะแท้งบุตร และมีความเสี่ยงสูงมากที่ทารกในครรภ์จะเสียชีวิต

การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในขณะตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดโรค FAS (fetal alcohol syndrome) หรือกลุ่มอาการทารกในครรภ์ได้รับแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ทารกมีความผิดปกติของรูปทรงใบหน้าและพิการทางสติปัญญาได้ ทารกที่อยู่ในกลุ่มอาการนี้อาจมีอาการดังต่อไปนี้ตลอดชีวิต: 

 • ลักษณะรูปทรงใบหน้าผิดปกติ
 • ขนาดศรีษะเล็ก
 • ปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ
 • ความสูงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ
 • น้ำหนักตัวน้อย
 • พฤติกรรมสมาธิสั้น
 • ไม่สามารถจดจ่อหรือให้ความสนใจในสิ่งต่างๆ
 • มีปัญหาด้านความจำ
 • มีปัญหาเกี่ยวกับด้านการศึกษาโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
 • บกพร่องทางการเรียนรู้
 • พัฒนาการในการพูดและภาษาล่าช้า
 • ไอคิวต่ำ
 • ทักษะในการตัดสินใจไม่ดี
 • มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็นและการได้ยิน

คุณแม่ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและงดเว้นการดื่มแอลกอฮอล์

ที่มา:

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 1000 คน