ดาวน์โหลดแอป

ผลกระทบของรอบเดือนต่อคุณภาพของการนอน

ทุกคนต่างมีรูปแบบการนอนเป็นของตัวเอง ในผู้หญิง การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบเดือนอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการนอน

ผลกระทบของรอบเดือนต่อคุณภาพของการนอน

ทุกคนต่างมีรูปแบบการนอนเป็นของตัวเอง ในผู้หญิง การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบเดือนอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการนอน

รอบเดือนและการนอนของคุณ
รอบเดือนแบ่งออกเป็นหลายช่วง ได้แก่ระยะที่มีประจำเดือน ระยะฟอลลิคิวลาร์ (follicular phase) ระยะตกไข่ และระยะสุดท้ายคือระยะลูเทียล (luteal phase) โดยระดับฮอร์โมนจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วง ซึ่งอาจส่งผลต่อการนอนหลับได้

1. ระยะที่มีประจำเดือนและระยะฟอลลิคิวลาร์
ในช่วงแรกของการมีประจำเดือน โปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนจะอยู่ในระดับต่ำ ช่วงนี้คุณอาจนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเนื่องจากหากฮอร์โมนสองชนิดนี้อาจรบกวนการนอนหลับได้เมื่อมีปริมาณสูง อย่างไรก็ตามความไม่สบายตัวจากอาการต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับประจำเดือนเช่นปวดท้อง ท้องอืด แน่นท้องก็อาจส่งผลลบต่อการนอนหลับได้

2. ระยะตกไข่
การตกไข่มักเกิดขึ้นประมาณกลางรอบเดือน ในช่วงนี้เอสโตรเจนจะสูงขึ้นมากและลดลงอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา ผู้หญิงบางคนอาจรู้สึกว่าการนอนมีคุณภาพลดลงหรือรูปแบบการนอนเปลี่ยนไปในช่วงที่เกิดการตกไข่ได้เนื่องจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

3. ระยะลูเทียล
ในระยะลูเทียล ร่างกายจะเพิ่มการผลิตโปรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้า และอาจรบกวนรูปแบบการนอนหลับในผู้หญิงบางคนได้ โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของระยะลูเทียลที่ระดับโปรเจสเตอโรนขึ้นสูงที่สุด

4. ช่วงก่อนมีประจำเดือนและช่วงมีประจำเดือน
ช่วงใกล้มีประจำเดือนระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจะลดต่ำลง ผู้หญิงบางคนอาจมีอาการก่อนมีประจำเดือนหรือ PMS (premenstrual syndrome) ซึ่งอาจมีอาการท้องอืด อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจรบกวนการนอนหลับได้ 

วิธีเพิ่มคุณภาพการนอนหลับตลอดรอบเดือน
เมื่อรู้แล้วว่ารอบเดือนอาจส่งผลต่อการนอน นี่คือคำแนะนำที่อาจช่วยเพิ่มคุณภาพในการนอนของคุณได้:

ความผิดปกติเกี่ยวกับการนอน
การตอบสนองอย่างรุนแรงต่อฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดรอบเดือนอาจทำให้อาการของความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนรุนแรงมากขึ้น เช่นโรคนอนไม่หลับ (insomnia) หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (sleep apnea) หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนบ่อยครั้ง ควรปรึกษาผู้ให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ 

การทำความเข้าใจผลกระทบของรอบเดือนต่อการนอนจะช่วยให้คุณมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนให้ดีขึ้น ช่วยสนับสนุนสุขภาพโดยรวมและภาวะเจริญพันธุ์สำหรับคนที่อยากมีลูกได้ ร่างกายของผู้หญิงแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน และสิ่งที่ได้ผลกับคุณจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล หากปัญหาในการนอนไม่หายไปควรขอคำแนะนำจากผู้ให้บริการทางการแพทย์

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน