ดาวน์โหลดแอป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ Mali

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในตัว Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์ (ต่อจากนี้ไป จะใช้ชื่อเรียกว่า “มะลิ”)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนด” หรือ “ข้อตกลง”) รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mali เป็นข้อตกลงระหว่าง Mali (“Mali”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา” หรือ “ของ Mali”) และคุณ (“ผู้ใช้”, “คุณ”, “ของคุณ” หรือ “ของผู้ใช้”)

ข้อตกลงนี้ตั้งขึ้นเป็นกฎเกณฑ์พร้อมด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานแอปพลิเคชัน Mali และ/หรือสินค้า เว็บไซต์ เนื้อหา การสื่อสาร หรือบริการ (รวมถึง “โมบายแอปพลิเคชัน”, “แอปพลิเคชัน” หรือ “บริการ”)

Mali ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์

Mali และบริการของ Mali นำเสนอข้อมูลเพื่อการศึกษาและการค้นคว้าหาข้อมูลเท่านั้น บริการของ Mali ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์แต่อย่างใด Mali ไม่รับประกันว่าข้อมูลใดๆ บทความ เคล็ดลับ และคำตอบทั้งหลายของ Mali ถูกต้องหรือทันสมัย แม้ว่าบทความของ Mali จะมีความถูกต้อง แต่ก็อาจใช้ไม่ได้กับอาการ การตั้งครรภ์ ร่างกาย หรือบุตร ซึ่งเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้

ผู้ใช้ยอมรับว่า;

  1. ไม่ยึดเอาข้อมูลในแอปพลิเคชัน และบริการเป็นคำแนะนำทางการแพทย์
  2. ข้อมูลที่ปรากฎบนแอปพลิเคชัน และบริการนั้นเป็นข้อมูลโดยทั่วไป ดังนั้นผู้ใช้ยอมรับว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
  3. ข้อมูลที่ปรากฎในแอปพลิเคชัน และบริการเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย การเลี้ยงดู และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้นผู้ใช้ตระหนักว่าการใช้ข้อมูลใด ๆ จากแอปพลิเคชัน และ/หรือบริการจะต้องเป็นไปภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Mali จะไม่รับผิดชอบในผลลัพธ์ หรือผลจากความพยายามใด ๆ ในการนำข้อมูลจากแอปพลิเคชัน และบริการมาใช้
  4. ผู้ใช้จะใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือบริการเพื่อการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และจะไม่ใช้เพื่อแสวงหาความคิดเห็น หรือคำแนะนำทางการแพทย์
  5. Mali ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลใด ๆ และ/หรือบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ที่กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ/หรือกฎหมายอื่นใด ในกรณีที่ Mali ได้ทำการเตือนและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และผู้ใช้ไม่ทำการแก้ไขการกระทำความผิดนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ Mali จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้ และผู้ใช้ยินยอมที่จะรับผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาเพียงลำพัง

 

การให้บริการของมะลิไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ หรือสำหรับกรณีฉุกเฉิน หากผู้ใช้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วน กรุณาติดต่อโรงพยาบาล หรือแพทย์ประจำตัวของผู้ใช้ทันที

การยกเว้นความรับผิด

Mali เป็นแอปพลิเคชัน และ/หรือบริการที่ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย การเลี้ยงดู และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ในกรณีที่ใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ผู้ใช้จะต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ และ Mali ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์จากการใช้ข้อมูลที่ปราศจากการยืนยันของแพทย์

Mali นำเสนอข้อมูลมากมาย เช่น บทความ เคล็ดลับ คำแนะนำ ประกาศ ข้อความ คำพูดอ้างอิง กราฟฟิก ภาพถ่าย วิดีโอ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ แบบสำรวจ ข่าวสาร และสาระอื่นๆ (“เนื้อหา”) ซึ่งเนื้อหาบางส่วนนั้นมีที่มาจาก Mali หรือคู่ค้า (“ซัพพลายเออร์”) และเนื้อหาอื่น ๆ ที่นำเสนอโดยผู้ใช้ เช่น แบบสำรวจ หรือบทความส่วนรวม Mali ไม่รับประกัน และไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของเนื้อหาใด ๆ นอกจากนี้ ความคิดเห็น คำแนะนำ ข้อความ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้ หรือบุคคลที่สามแสดงหรือมอบให้แก่ผู้อื่น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้หรือบุคคลที่สามนั้นๆ

Mali ไม่แนะนำ หรือรับรองผลิตภัณฑ์ คำแนะนำ กระบวนการ ความคิดเห็น ข้อความ โฆษณา หรือข้อมูลใด ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในบริการของ Mali การใช้ข้อมูลใด ๆ จากบริการของ Mali ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

บัญชี และการเป็นสมาชิก

หากผู้ใช้สร้างบัญชีกับ Mali ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีของผู้ใช้

การให้ข้อมูลการติดต่อที่เป็นเท็จอาจส่งผลให้มีการยุติหรือลบบัญชีของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องแจ้งให้ Mali ทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด Mali จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ หรือการละเว้นการกระทำของผู้ใช้ รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเว้นการกระทำดังกล่าว

Mali อาจระงับการใช้งาน ทำให้ใช้ไม่ได้ หรือลบบัญชีของผู้ใช้ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) หาก Mali พบว่าผู้ใช้ละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ หรือหากพฤติกรรม หรือเนื้อหาของผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียง และค่าความนิยมของ Mali หาก Mali ทำการลบบัญชีด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้จะไม่สามารถลงทะเบียนใช้บริการของ Mali ได้อีก Mali อาจทำการปิดกั้นอีเมล และอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของผู้ใช้เพื่อป้องกันการลงทะเบียนต่อไปในอนาคต

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

Mali และบริการทั้งหลายของ Mali ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำว่า 20 ปี Mali ไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีผ่านการบริการ อย่างไรก็ตาม Mali อาจทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กจากผู้ปกครองของพวกเขาซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บริการของเรา เฉพาะผู้ปกครองเท่านั้นที่ได้รับการอนุญาตให้สร้างบัญชี และประวัติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อความบนเว็บไซต์ และการบริการของ Mali หากผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของท่านได้ให้ข้อมูลกับเราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน สามารถติดต่อ Mali ได้ที่ [email protected] Mali จะทำการลบข้อมูลนั้น ๆ ออกจากฐานข้อมูลของ Mali ภายในเวลาอันเหมาะสม

พ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์มีความรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ในการกระทำ และการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่นำเสนอผ่านทางบริการของ Mali ผู้ใช้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลของเด็กโดยไม่ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมของเด็ก

คอมมูนิตี้ แชท และการให้คำปรึกษาออนไลน์

การบริการของมะลิเป็นการให้คำปรึกษาออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชั่น แชท และอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตที่ปลอดภัย

มะลิไม่ใช่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ การให้คำปรึกษาออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ฟอรั่ม เว็บไซด์ หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับมะลิ โดยทีมงานของมะลิ หรือโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับมะลิ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เท่านั้น การให้บริการของมะลิไม่ได้ก่อให้เกิดคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรค หากผู้ใช้ต้องการได้รับการวินิจฉัยโรค หรือรักษาโรค หรือคำแนะนำทางการแพทย์อื่น ๆ กรุณาติดต่อแพทย์ประจำตัวของผู้ใช้หรือโรงพยาบาล

มะลิ ทีมงานของมะลิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกสามารถให้ข้อมูลผ่านการให้บริการของมะลิ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ของผู้ใช้ในการประเมินอาการเบื้องต้นด้วยตนเอง ผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับมะลิ ทีมงานของมะลิ หรือผู้เชี่ยวชาญในการรับบริการ ถือว่ายินยอมยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดในการรับบริการด้วยตนเอง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ได้รับจากทีมงานมะลิ หรือผู้เชี่ยวชาญ ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของมะลิ ผู้ใช้ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือโรงพยาบาลเพิ่มเติมหลังจากได้รับข้อมูลผ่านบริการของมะลิ

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการให้บริการของมะลิมิได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยตามกฎหมายระหว่างมะลิและผู้ใช้ และไม่ถือเป็นความเห็น คำปรึกษาทางการแพทย์ หรือการวินิจฉัย หรือการรักษาโรคใด ๆ

เนื้อหาของผู้ใช้

Mali ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ (“เนื้อหา”) ที่ผู้ใช้นำเสนอกับ Mali ในระหว่างการใช้บริการ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องเที่ยงตรง คุณภาพ ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเหมาะสม และความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาที่นำเสนอนั้นทั้งหมด Mali อาจทำการตรวจสอบเนื้อหา แต่ Mali ไม่มีข้อผูกพันในการตรวจสอบเนื้อหาที่ผู้ใช้นำเสนอ หรือสร้างขึ้นระหว่างการใช้บริการของ Mali การใช้ Mali ไม่ได้หมายความถึงการอนุญาตให้ Mali นำเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หรือเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ไปใช้ ผลิตใหม่ ดัดแปลง แก้ไข ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ในเชิงการค้า การตลาด หรือวัตถุประสงค์คล้ายคลึงอื่นใด เว้นแต่ว่า Mali ได้รับการอนุญาตโดยเฉพาะจากผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ให้สิทธิแก่ Mali ในการใช้ เข้าถึง ทำซ้ำ เผยแพร่ เก็บข้อมูล ส่งผ่าน แก้ไข แสดง และนำเสนอเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้ และ Mali มีสิทธิปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ Mali คิดเห็นว่าไม่เหมาะสม และละเมิดนโยบายใด ๆ ของ Mali โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ภายใต้การใช้ดุลยพินิจของ Mali เอง

ข้อห้ามในการใช้งาน

นอกจากเงื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้นในข้อตกลงนี้แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใช้ใช้ Mali หรือเนื้อหาของ Mali (a) เพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย (b) เพื่อชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมในการกระทำใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย (c) เพื่อละเมิดกฎระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือข้อบังคับใด ๆ ทั้งในระดับรัฐ จังหวัด ชาติหรือระดับนานาชาติ (d) เพื่อละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ Mali หรือของผู้อื่น (e) เพื่อก่อความรำคาญ กล่าวร้าย ดูถูก ทำร้าย ทำลายชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือการเลือกปฏิบัติด้วยการแบ่งแยกเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ (f) เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ผิด หรือทำให้เข้าใจผิด (g) เพื่อการส่งต่อไวรัส หรือโค้ดอันตรายและไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน หรือการปฏิบัติการของการบริการ หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง แอปพลิเคชันมือถืออื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต (h) เพื่อรวบรวม หรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) เพื่อส่งข่าวขยะ (spam) และการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (j) เพื่อวัตถุประสงค์ในทางลามกอนาจาร หรือผิดศีลธรรมใด ๆ หรือ (k) เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายด้านความปลอดภัยของบริการ หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หรืออินเทอร์เน็ต โดย Mali ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการของผู้ใช้

การสำรองข้อมูล

Mali มีการสำรองข้อมูลของเนื้อหาตามปกติ อย่างไรก็ตาม การสำรองข้อมูลเหล่านี้มีไว้สำหรับการบริหารงานของ Mali เท่านั้น และไม่มีการรับประกันใด ๆ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้เอง Mali ไม่สามารถให้ข้อมูลทดแทนใด ๆ หากข้อมูลสูญหาย หรือไม่สมบูรณ์ในกรณีที่การสำรองข้อมูลทำงานไม่สมบูรณ์แบบ Mali จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการสำรองข้อมูลที่สมบูรณ์แบบและถูกต้อง อย่างไรก็ตาม Mali ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสำรองข้อมูลของผู้ใช้

การเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์อื่นๆ

Mali อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ หรือบริการของบุคคลที่สามอื่น ๆ ซึ่งลิงก์ที่ Mali นำเสนอนั้นก็เพียงเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ และเมื่อผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นให้ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง Mali ไม่ได้บ่งบอกเป็นนัยถึงการเห็นพ้อง การอุปถัมภ์ การสนับสนุน หรือผูกพันกับแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใด ๆ ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เว้นเสียแต่ว่าได้มีการระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจง Mali ไม่รับรองการนำเสนอของธุรกิจ หรือบุคคลใด ๆ รวมถึงเนื้อหาของแอปพลิเคชันมือถือ หรือเว็บไซต์เหล่านั้น และ Mali ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ ต่อการกระทำ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาของบุคคลที่สาม ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดทางกฎหมาย และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึงผ่านทางลิงก์ที่ Mali ให้ไว้ การเชื่อมต่อของผู้ใช้กับแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

Mali เปิดกว้างสำหรับการเชื่อมโยงต่าง ๆ สำหรับเฉพาะผู้ที่ทำตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของ Mali อย่างเคร่งครัดเท่านั้น Mali ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิของผู้ใช้ในการเชื่อมโยงกับ Mali ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้ได้รับการแจ้งจาก Mali ผู้ใช้ต้องยินยอมที่จะยุติการเชื่อมโยงนั้นของผู้ใช้กับบริการของ Mali

การโฆษณา

ในระหว่างการใช้งาน Mali ผู้ใช้อาจเข้าไปสู่การติดต่อ หรือมีส่วนร่วมกับการส่งเสริมการขายของผู้ลงโฆษณาสินค้า ไฮเปอร์ลิงก์ โฆษณา หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้น รวมถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ การรับประกัน หรือการเป็นตัวแทนอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นความผูกพันระหว่างผู้ใช้กับผู้ลงโฆษณานั้น Mali ไม่มีส่วนในความรับผิด ข้อผูกมัด หรือความรับผิดชอบใด ๆ ในการติดต่อ การซื้อ หรือการส่งเสริมการขายระหว่างผู้ใช้ และบุคคลที่สามนั้น การใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวของผู้ใช้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

Mali ไม่ได้บ่งบอกเป็นนัยถึงการเห็นพ้อง ร่วมมือ สนับสนุน หรือผูกพันกับเนื้อหาที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามนำเสนอ หรือมีการเชื่อมโยงไปถึง Mali ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ ต่อการกระทำ ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ และบุคคลที่สาม หรือผลลัพธ์จากข้อมูล เนื้อหา หรือบริการของบุคคลที่สาม

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อตกลงนี้ไม่ได้ถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของ Mali หรือบุคคลที่สามไปสู่ผู้ใช้ ทุกเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก โลโก้ที่ใช้ใน Mali หรือการบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Mali นั้นเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Mali หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของ Mali สำหรับเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้อื่นที่ใช้ในการบริการ หรือ ที่เกี่ยวข้องอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น ๆ ผู้ใช้ที่ใช้บริการของ Mali ไม่มีสิทธิ และไม่ได้รับอนุญาตในการทำซ้ำ หรือใช้เครื่องหมายการค้าของ Mali หรือบุคคลที่สาม ผู้ใช้ยอมรับว่าผู้ใช้จะไม่ลบหรือปิดบังสัญลักษณ์หรือข้อความสงวนลิขสิทธิ์ที่ปรากฎ ที่ถูกใช้ หรือที่เกี่ยวพันกับเนื้อหา ผู้ใช้ยังยอมรับด้วยว่าผู้ใช้ไม่มีสิทธิเข้าถึง ดู หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งในการเขียนโปรแกรมหรือซอสโค้ดใด ๆ ของ Mali

การจำกัดความรับผิด

หากผู้ใช้ไม่พอใจ Mali หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ข้อความ หรือการบริการใด ๆ ผู้ใช้สามารถยกเลิกการใช้บริการของ Mali

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Mali หรือบริษัทใด ๆ ในเครือของเรา รวมถึงกรรมการบริษัท พนักงาน ตัวแทน หรือผู้จัดทำเนื้อหาหรือบริการ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (ซึ่งรวมถึงความเสียหายเชิงลงโทษหรือตักเตือน โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะ โดยบังเอิญ และที่เป็นผลกระทบ) ที่เกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม การใช้ หรือการไม่สามารถใช้ เว็บไซต์ (หรือเนื้อหา สาระ และการปฏิบัติการอันเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์), ไม่ว่าจะเป็นการกระทำแห่งสัญญา ด้วยความประมาท หรือความรับผิดโดยเคร่งครัด แม้ว่า Mali รู้ น่าจะรู้ หรือได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายนั้น ไม่ว่า อย่างไรก็ตาม และโดยไม่จำกัดถึงสิ่งที่กล่าวมาก่อน ผู้ใช้ตกลงว่าหากมีการเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ไม่ว่าทางใดก็ตาม ความรับผิดของ Mali และบริษัทในเครือของ Mali รวมถึงกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้จัดทำเนื้อหาหรือบริการใด ๆ จะไม่เกินจำนวนเงินจริงที่ผู้ใช้ได้จ่ายให้กับ Mali ข้อจำกัดข้างต้นอาจใช้ไม่ได้กับผู้ใช้ เนื่องจากบางประเทศหรือบางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้น หรือจำกัดประเภทของความเสียหาย ซึ่งในประเทศดังกล่าวนั้น ความรับผิดของ Mali และบริษัทในเครือของ Mali รวมถึงกรรมการบริษัท พนักงาน ตัวแทน หรือผู้จัดทำเนื้อหาหรือบริการถูกจำกัดอยู่ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนด

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ให้กับ Mali และบริษัทในเครือ กรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง หุ้นส่วน และตัวแทนของ Mali ในด้านความรับผิด ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ อันเกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากการกล่าวหาของบุคคลที่สาม การเรียกร้อง การกระทำ การโต้เถียง หรือความต้องการที่เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ การใช้ Mali หรือบริการ Mali ของผู้ใช้ หรือในส่วนที่ผู้ใช้ ได้กระทำผิดโดยเจตนา

การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ

สิทธิและข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้จะถูกใช้ บังคับใช้ และผูกพันภายใต้ขอบเขตที่ไม่ละเมิดต่อกฎหมาย ซึ่งการจำกัดขอบเขตที่จำเป็นนี้ก็เพื่อให้ข้อตกลงนี้ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากเงื่อนไขใด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ถูกตัดสินโดยศาลว่าขัดต่อกฏหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้คู่สัญญาถือว่าเงื่อนไข หรือส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้เป็นสาระสำคัญ และมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป

การระงับข้อพิพาท

การสร้าง การตีความ และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติ แห่งราชอาณาจักรไทย ขอบเขตอำนาจเฉพาะในการตัดสินคดี และสถานที่เกิดเหตุอันเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญนี้จะต้องอยู่ภายใต้ศาลที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยผู้ใช้ยื่นร้องต่อเขตอำนาจรัฐเหนือบุคคลของศาลดังกล่าว ผู้ใช้ขอสละสิทธิ์ต่อคณะลูกขุนในการพิจารณาคดีใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงนี้

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

Mali ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงนี้ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ Mali ได้ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเผยแพร่ข้อตกลงฉบับปรับปรุงแล้วนั้นใน Mali ซึ่งหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง Mali จะทำการแก้ไขวันที่ที่ปรับปรุงล่าสุดที่ด้านล่างของหน้านี้ การใช้ Mali ต่อภายหลังการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวให้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น นโยบายบางส่วนถูกสร้างขึ้นด้วย WebsitePolicies.com

การยอมรับข้อตกลง

ผู้ใช้ยอมรับว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อตกลงนี้ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด โดยการใช้ Mali หรือบริการของ Mali นั้น ผู้ใช้ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากผู้ใช้ไม่ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือเข้าถึง Mali และบริการของ Mali

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ กรุณาติดต่อเรา

บริษัท มะลิ แฟมิลี่ เฮลท์ จำกัด
333/15 ซอยสุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล: [email protected]

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ขอบพระคุณที่เลือก Mali

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน