Download

Mẹ có trữ sữa mẹ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Sữa mẹ sau khi hút có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng (25°C hoặc lạnh hơn) trong tối đa 4 giờ, trong tủ lạnh (4°C) trong tối đa 4 ngày, trong tủ đông kín (0 đến - 18°C) trong tối đa 9 tháng và trong ngăn đá sâu (-4 đến -20°C) trong tối đa 12 tháng. Lưu ý: Khi rã đông sữa mẹ cho con của mẹ , nên để sữa ở nhiệt độ phòng cho đến khi sữa tan hoặc để sữa trong tủ lạnh qua đêm. Không nên sử dụng lò vi sóng hoặc đun nóng để hâm ấm sữa mẹ vì có thể làm mất các chất dinh dưỡng quan trọng và khiến con của mẹ bị bỏng. Ngoài ra, không cấp đông lại sữa mẹ còn thừa sau khi rã đông sữa.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá