Download

Đêm qua bố mẹ có ngủ đủ giấc không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Bố mẹ lần đầu nuôi con có thể bị thiếu ngủ trầm trọng. Thời gian tốt nhất để bố mẹ tranh thủ ngủ là khi con ngủ. Trẻ sơ sinh thường ngủ nhiều cữ trong ngày, mỗi cữ kéo dài 2 - 4 tiếng với tổng thời gian ngủ mỗi ngày là 16 - 18 tiếng. Vì vậy, bố mẹ hãy cố gắng ngủ nhiều nhất có thể trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, bố mẹ hãy thay phiên nhau chăm sóc con. Mẹ có thể hút sữa trước, rồi bố thay tã và cho bé ăn.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá