Download

Thói quen yêu thích của con của mẹ trước khi đi ngủ là gì?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu con của mẹ vẫn dư nhiều năng lượng trước giờ đi ngủ, hãy giúp con giải phóng nguồn năng lượng này thông qua một hoạt động nhẹ nhàng, ví dụ vẽ tranh, tô màu hoặc kể chuyện. Bố mẹ cũng có thể bật một vài bản nhạc thư giãn để ru con của mẹ ngủ. Trong trường hợp bố mẹ cho phép con của mẹ xem tivi, hãy giới hạn thời lượng dưới 30 phút mỗi ngày và không xem sát giờ đi ngủ. Ánh sáng xanh từ màn hình có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của con.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá