Download

Làm thế nào để mẹ đối phó với căng thẳng khi mang thai?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Mang thai và làm mẹ là những thay đổi lớn trong cuộc đời và việc cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng là điều bình thường. Tuy nhiên, quá nhiều căng thẳng có thể gây hại cho em bé đang phát triển trong cơ thể mẹ. Vì thế, mẹ nên tìm cách giải tỏa căng thẳng như trò chuyện với ai đó hoặc tham gia các hoạt động giải trí. Nếu mẹ cần thêm sự giúp đỡ, mẹ không nên ngại ngùng hay xấu hổ. Xét cho cùng, mẹ đang yêu cầu sự giúp đỡ vì lợi ích chính đáng của cả mẹ và con!

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá